Fullständiga rättigheter för flickor i Norden

Med stor oro har Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN med sina samarbetsparter i Finland, Norge och Island följt det hårdnande och respektlösa samhällsklimatet där larmrapporter om flickors utsatthet såväl i skolan som i det offentliga rummet duggar tätt. Oavsett i vilket land som sexuella trakasserier sker får det konsekvenser för unga kvinnors hälsa, livsutrymme och deltagande i den demokratiska processen. Idag offentliggörs att KSANs ansökan för projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” har beviljats av Nordiska Ministerrådet.

Deltagande organisationer KSAN, Kvinnogården, Blatt Afram och Retretten, arbetar var för sig med att stärka och främja flickors/kvinnors hälsa, rättigheter, självförtroende, jämställdhetssträvan och rätten till såväl psykisk som fysisk integritet utan sexuella trakasserier, våld och ofredanden. Sedan 2006 har organisationerna byggt upp en kvinnosektion, en plattform inom NordAN,  för gemensamma intressen i policyfrågor. KSAN tillsammans med sina partners tar fram kunskapsunderlag och bildar opinion i de nordiska länderna för flickors rättigheter för jämställdhet, jämlikhet och långsiktig och hållbar hälsa. Syftet med opinionsbildningen är att synliggöra orättvisorna ur ett nordiskt perspektiv, lyfta flickors livsvillkor till den politiska agendan och kräva såväl ansvarsfull politik som policy och budget för dessa behov samt att erbjuda utbildning till nyckelpersoner som har i uppgift att verkställa dessa.

Under projekttiden skickades ett öppet brev till idrottsminister Gabriel Wikström och barnminister Åsa Regnér som framställde KSAN:s krav om fullständiga rättigheter för flickor mot sexuella trakasserier inom idrotten. Idrotten har sin egen juridiska nämnd som hanterar internt t.ex. bestraffningsärenden och andra beslut tagna i respektive specialidrottsförbund. Vem är mer trovärdig i en beroendeställnng vuxen - barn : en ledare vars idrottskarriär  "inte får förstöras på grund av en "incident" och "ett litet överskridande över föreningens strikta alkoholpolicy", eller tjejen som har varit utsatt? Vad händer med hennes karriär, hälsa och liv? 
Detta är en av orättvisorna som KSAN belyser i sitt samnordiska projekt.

KSAN har inofrmerat om projektet i flera offentliga arenor, såsom med en presentation under NordAn:s konferensen 2016 i Oslo ett seminarium vid NordAN:s konferens 28-29 oktober 2017 i Tallinn, samt drivit frågan i samarbete med sina nordiska partners i Almedalen 2017, med seminariet Fullständiga rättigheter för flickor i Norden med finska Naistenkartano, norska Retretten, isländska Blátt Afrám och svenska Blåbandsungdom.

Projektet återrapporterades till Nordiska Ministerrådet 27 november 2017 i Oslo. Presentationen med återrapporteringen finns här (PDF)

Läs vår Påminnelse till statsråd om fullständiga rättigheter för flickor mot sexuella trakasserier inom idrotten

Läs vår Pressmeddelande om kunskapsunderlag och opionionbildning för projektet

Följ utvecklingen på sociala medier: Twitter @Flickofokus 

Uppföljning pågår via NordAN:s kvinnosektion

#NordicGirlsRIghts

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i