Stormens öga

Metodmaterialet "Stormens öga - om självständighet och beroende" (KSAN/Katrin Byréus 1998) vänder sig till unga kvinnor 19-25 år i grupp, t ex studerande vid högskolor, universitet och folkhögskolor, även till kvinnogrupper inom föreningslivet, studieförbund och kvinnoorganisationer. Liksom i "Bella Grus och glitter 2" (KSAN/Katrin Byréus, 2001, 2006) är syftet att bearbeta attityder och värderingar.

Ett exempel på samarbete utifrån Stormens öga är seminarieserien "Student idag" som inleddes 2004 med Uppsala Universitets Studenthälsa. Seminarieserien var ett samarrangemang mellan KSAN, Studenthälsan, Sveriges Lantbruksuniversitet, Veterinärmedicinska föreningen och Ultuna Studentkår.

Den engelska versionen av Stormens öga "The eye of the storm" (KSAN/Byréus 2000) användes vid ett samarbetsprojekt med NGO Kalegium i Vitryssland 2007-2008 för att utbilda vitryska ledare för kvinnogrupper.

Materialet finns att beställa i KSAN:s webbshop.

KSAN är medlem i