KSAN på Nordiska konferensen Suntprat 27 september

Präst och författare Ulrica Stigberg på Nordiska konferensen ”Suntprat" där KSAN idag deltar. Ulrica berättar här om hur hennes engagemang mot ungas porrberoende började och om hur hennes och Maria Ahlins bok "Visuell drog, om barn, unga och nätporr" kom till. (Enligt en enkätstudie av Uppsala Universitet med totalt 877 sextonåringar hade 96 procent av killarna och 54 procent av tjejerna någon gång konsumerat pornografi. (http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf…) Snittåldern för att aktivt söka efter porr på nätet var 12,3 år för killar.) På konferensen medverkade gjorde också Kristofer Odö – samordnare på CAN, ansvarig för webbplatsen drugsmart.com, Sara Dinwiddie – IQ nätverksansvarig, Larz Netz – Reconnect, pastor, KBT-terapeut och kurator samt Oskar Foldevi – Reconnect, psykolog med inriktning på psykologi kring nät- och spelvanor.

UlricaStigbergVisuellDrog

KSAN är medlem i