Projekt

Många av KSAN:s projekt och insatser är välkända. Utifrån de senaste insatserna under 2020 och Covid-19 pandemi har KSAN utökad sin verksamhet för barn och mammor (ferieverksamhet enligt FHM:s rekommendationer) för att bryta isoleringen och utsattheten. Insatserna har spridits bland de olika lokala och regionala medlemmar i KSAN nätverk, BellaNet medlemmar och bland medlemsorganisationerna för att tidigare kunna uppmärksamma och stödja utsatta barn och unga och förebygga våld och sexuella övergrepp. Webinarier om att tidigt uppmärksamma och förebygga sexuella övergrepp på barn i samarbete med isländsa Rädda Barnen och Sigridur Björnsdottir har genomförts under hösten 2020 och kommer att följas upp under 2021.

För opinionsbildning togs fram en videofilm "Se mig" för att nå ut till allmänheten och beslutsfattare och berätta om de akuta behoven av insatser och skydd för barn under 2020. Barnen är är anhöriga i risk- och missbruksmiljöer och lider av våldsutsatthet, sexuella övergrepp och mycket annat i denna pandemi. Barn kan inte vänta. Här finns filmen "Se mig".

KSAN:s projekt bedrivs ofta i samarbete med medlemsorganisationerna och/eller forskare. Målgrupperna utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

KSAN:s projekt räknas upp under rubriken Projekt.  Information om tidigare projekt som KSAN har genomfört hittar Du under rubriken Tidigare projekt.

KSAN har även drivit andra projekt än de som räknas upp här. För information om dessa kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i