Kanslichef Leena Haraké föreläser om "Farmor på fyllan" på den Stora Likarättsdagen i Malmö

På begäran medverkar KSAN idag med kanslichef Leena Harake som föreläsare om "Farmor på fyllan" - om äldre kvinnors alkohol och läkemedelskonsumtion som hälsorisk, på Malmö Arena i samband med den Stora Likarättsdagen-konferensen.

KSAN är medlem i