Interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete, Nässjö 21 Oktober

Inom ramen för KSAN:s samnordiska projekt  ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” med medel från Nordiska Ministerrådet och ”Nya nyktra normer i Norden”, med medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden, avser KSAN att stärka yrkesverksamma i kvinnors vardag att motverka våld, mobbning, trakasserier och kränkningar av tjejer/kvinnor och att stimulera till interaktivt genderspecifikt drogförebyggande arbete, då utsatthet ofta kan leda till psykisk ohälsa, tidig självmedicinering samt risk- och missbruk. Som ett led i detta arbete inbjuds deltagare från hela landet till en inspirationsdag den 21 oktober 2107.

Inspirationsutbildningen ger kunskap i att leda tjejgrupper utifrån materialen ”Det rosa monstret” (KSAN, 2012), ”En liten bok om stora känslor, piller kan inte bota allt” (KSAN,RFHL,FSUM,2010) och ”Bella Grus och Glitter 2 – för tjejgrupper” (Katrin Byréus/KSAN, 2001, 2006) Dagen ger metodtips och idéer kring att starta och leda tjej/kvinnogrupper och för att motverka den aggressiva marknadsföringen av alkohol, narkotika, läkemedel och fitnessdopning till tjejer/kvinnor med de utmaningar som finns idag för interaktivt och framgångsrikt drogförebyggande arbete. Inspirationsdagen riktar sig till personal och ledare inom socialtjänst, skola, kommun, fritidsverksamhet, föreningsliv och vården som arbetar med tjejer/kvinnor.

Dagen är ett samarbete mellan KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor och LP_Verksamheten och genomfördes av KSAN:s Projektledare Britt Fredenman och LP-Verksamhetens Föreståndare på Deborahuset Nina Eriksson.

Resultat: Denna utbildningsgrupp kommer att nå ut till ca 300 flickor genom tjejgruppsverksamhet innan sommaren 2018!

Gruppbild Nässjö 21 okt 2017

KSAN är medlem i