Samarbete med omvärlden är mycket viktigt

KSAN deltar årligen som utställare på STF:s yrkeskonferens och kanslichef Leena Haraké föreläste på inspirationskonferensen för svenska tandsköterskor i höstas. Att kommunicera med och samarbeta med andra aktörer i samhället är bland det viktigaste Svenska Tandsköterskeförbundet gör, skriver STF:s i sitt senaste nyhetsbrev där de intervjuar Leena Haraké. 

– STF är den av våra 39 medlemsorganisationer som har den största kontaktytan gentemot hela befolkningen. Förbundets arbetssätt och den positiva attityden de har är guld värd i preventionsarbete när det gäller alkohol och andra droger. Jag tror att tandvården med sin unika kontaktyta i många fall, genom tidig uppmärksamhet, kan rädda människor från social misär, ohälsa och för tidig död, säger Leena Haraké.

KSAN ser fram emot fortsätta samarbetet när pandemin har lagt sig. I planerna finns kunskapsseminarier om hur man kopplar ihop missbrukets konsekvenser till tandhälsan.

Läs nyhetsbrevet här

KSAN är medlem i