Vecka 45 - uppmärksamhetsvecka om alkohol och riskbruk

Mellan 2 och 6 november 2020 uppmärksammar KSAN vecka 45 tillsammans med intresserade samarbetsparter. Över en miljon människor i Sverige beräknas ha någon form av riskbruk av alkohol som kan leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.

I samarbete med andra frivilligorganisationer under denna vecka uppmärksammar KSAN alkoholfrågan utifrån olika tema med ett folkhälsoperspektiv i fokus.

vecka45 COPYRIGHTVi publicerar länkar till korta inspelade samtal med olika tema förknippade till riskbruk av alkohol varje dag av den här veckan. 

Du finner länkar till alla samtal på v. 45:s webbsida (klicka här) 

Måndag, 2 november: Samtal om alkohol och graviditet med Marianne Johansson, leg. barnmorska och projektledare.

Tisdag, 3 november: Samtal om ANDT-utbildningar till läkarstudenter och gymnasieelever med Robert Åkesson, VD, Stiftelsen Choice

Onsdag, 4 november: Samtal med primärvårdsläkare om alkohol och riskbruk, ett videosamtal med Sven Wåhlin, överläkare, Beroendecentrum Stockholm

Torsdag, 5 november: Samtal om riskbruk av alkohol bland äldre med Berit Johansson, ledamot i distriktsstyrelse, IOGT-NTO, Mitt 

Fredag, 6 november: Sammanfattning av v. 45  från MHF:s synvinkel och trafiksäkehet i siffror inleder ett samtal om alkohol i trafiken där Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, berättar om vikten av nollvision på dödlighet i trafiken och samarbete mellan civila i samhället.

Fredag, 6 november: Samtal om alkohol och psykisk ohälsa samt självmedicinering bland unga flickor och kvinnor, med Nina Ulvelius, psykoterapeut, KAF, Kvinnliga Akademikers Förbund 

 

KSAN är medlem i