Idag lanserar KSAN filmen "Se mig"

Det finns knappast någon som har undgått larmrapporter om barn och ungas utsatthet under pandemin. Dagliga rubriker om barnmisshandel, övergrepp, våld i hemmet. Hemmiljöer med riskbruk, missbruk, brister i omsorger, ensamhet och utanförskap har avhandlats i medier.  Samhällets brister för stöd och hjälp för sårbara grupper har uppdagats under pandemin.

Med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen för att motverka effekter av Covid-19 har KSAN tagit fram bland annat kortfilmen ”Se mig” som samtalsöppnare och för opinionsbildning.  KSAN vill nå ut brett till allmänheten och beslutsfattare om det akuta behovet av insatser och skydd för barn som anhöriga i risk/missbruksmiljöer och våldsutsatthet, sexuella övergrepp. 

KSANs film "Se mig" på 11 minuter berättar om ungas utsatthet, ensamhet och upplevelser under pandemin och deras behov av att bli sedda.  Filmen är framtagen i samarbete med skådespelerskan Vibeke Nielsen, ”Teater till Dig”.

KSAN önskar att fler ser filmen ”Se mig” och bidrar till ökad trygghet för barn och unga. Julen är barnens högtid trots pandemin. Barn kan inte vänta!

Länk till filmen

 

KSAN är medlem i