26 juni - World Drug Day - vi talar fakta om narkotika

26 juni uppmärksammas Internationella dagen mot narkotikamissbruk världen över - International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking.  Som bekant lanseras även Internationella Narkotikarapporten i samband med den dagen, i år blir det 25 juni kl. 13.30. (Länken finns här: 64th CND: Special event commemorating the United Nations International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking).

Hur kan vi bidra till att uppmärksamma denna dag på var sitt håll? KSAN informerar om drogfakta som alltid  -  #ShareFactsOnDrugs och samarbetar med många andra organisationer för att rädda liv - #SaveLives.World drug day short 2021

FN-narkotikakontrollorganet UNODC har valt att fokusera i år på att lyfta fakta om droger i syfte till att rädda liv: "Share Facts On Drugs, Save Lives". Denna informationskampanj motverkar spridning av falska glorifierande information om droger samtidigt som FN delar med sig av fakta om narkotika från förra årets Narkotikarapporten (2020). 

Under 2018 har 269 miljoner personer missbrukat narkotika och över 35 miljoner människor lider av missbruksrelaterade sjukdomar (World Drug Report). Läs mer om FN-informationskampanj här nedan: 

25 June 1.30PM to 3.30PM Vienna, the Commission on Narcotic Drugs (CND) will host a special event commemorating the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking and launching the World Drug Report 2021.  will be followed in July by two webinars for civil society to learn more about the newest trends, both global and regional. You can register already:

13th July, 10AM-11.30AM Vienna:The World Drug Report 2021 – Asia & Europe: https://bit.ly/3pyC5t1

thumbnail WDR 2021 b2

15th July, 4PM-5.30PM Vienna: The World Drug Report 2021 – Africa & the Americashttps://bit.ly/3ipmlHf

Do your part and combat misinformation by sharing the real facts on drugs — from health risks and solutions to tackle the world drug problem, to evidence-based prevention, treatment and care #ShareFactsOnDrugs  #SaveLives.

KSAN är medlem i