Almedalen 2021: KSAN tar upp riskbruk av alkohol i Covid-19 tider, välkomna att delta 6 juli!

KSAN bjuder till den digitala Almedalen i år med ett förebyggande samtal på tisdag 6 juli kl. 09.00. Hur man pratar med patienter om riskbruk av alkohol i primärvården vet Sven Wåhlin, överläkare på Beroendecentrum Stockholm. Var med oss och få tips och inspiration på tisdag!  Här är länken till evenemanget

BAKGRUND :
KSAN vill påverka attityder till alkohol genom att debattera hur man kan uppmärksamma patienter om alkoholens skadeeffekter inom primärvården. Tidig uppmärksamhet om riskbruk av alkohol är viktigare idag än någonsin, inte minst under Corona-pandemin. Alkoholens skadeverkningar är ett av våra största samhällsproblem och tar medicinska resurser i anspråk.

I Sverige avlider cirka 2 000 personer årligen på grund av alkohol och ytterligare uppskattningsvis 4 500 dödsfall har alkohol som bidragande orsak, enligt CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (2017).

Även om alkoholkonsumtionen minskar betyder det inte att vi kan prioritera ner det förebyggande arbetet. Alkohol är fortsatt en av de största folkhälsoutmaningarna. Och nya riskgrupper har tillkommit, exempelvis äldre kvinnor. Patienter och riskbruk av alkohol, hur leder man samtal om det som primärvårdsläkare?

Medverkande: Sven Wåhlin, Överläkare, Beroendecentrum Stockholm

Över en miljon människor i Sverige beräknas ha någon form av riskbruk av alkohol som kan leda till ett missbruk och svåra medicinska skador. Omkring 4 % eller cirka 300 000 av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende.

 

KSAN är medlem i