Kvinnors mänskliga rättigheter i Afghanistan och CEDAW

Mänskliga rättigheter för kvinnor och flickor i Afghanistan respekteras inte i nuläget och situationen i landet är chockartad. KSAN uppmärksammar i sin senaste föreläsning om CEDAW vad som är så kontroversiellt i Kvinnokonventionen för vissa länder. Föreläsningen har skapats med hjälp av medel från Socialstyrelsen och är en del av KSAN:s dagliga arbete för att förse kvinnor med kunskap om sina rättigheter, detta under hela 2021.

KSAN vill påpeka att Afghanistan har undertecknad CEDAW - FN konventionen om kvinnors mänskliga rättigheter och måste följa den.

Tidigare har antalet kvinnor som medgav att de missbrukade droger i Afghanistan stigit från 3 procent (år 2009) till 9,5 procent (år 2015), enligt FN. En av 10 barn i Afghanistan tros använt narkotika enligt FN-data från 2019.

Vad har kvinnorna och flickorna i alla länder rätt till? Titta på vår film!

Kvinnors manskliga rattigheterhttps://vimeo.com/476397064

 

 

KSAN är medlem i