Ordförandekonferens 13 oktober

KSAN välkomnar alla medlemmar att registrera sig för deltagande i vår traditionella Ordförandekonferens som hålls digitalt den 13 oktober kl.13.30!  

I år tar vi upp sambandet mellan unga kvinnors utsatthet för övergrepp, psykisk ohälsa och följande alkohol-/ narkotikamissbruk.

Forskaren Gita Rajan från Karolinska Institutet kommer att berätta om sin senaste studie om unga kvinnor tidigare utsatta för sexuella övergrepp. Studien handlar om att flickorna löper betydligt större risk att drabbas av psykisk ohälsa, depression och ångest som i sin tur kan leda till alkohol- och narkotikamissbruk samt självmord. 

Inför vecka 45 önskar vi veta vad ni är mest stolta över i arbetet med att förebygga riskbruk av alkohol eller alkoholskador?
Den frågan kommer upp i våra diskussioner den 13 oktober, sedan redogör vi alla svar under veckan 45. Var med och berätta!

Ladda ner hela Kallelsen här

Bild på ofkannonsen 2

KSAN är medlem i