FN-vecka med Sveriges regering förhörd av Kvinnokommittén

Den här veckan händer mycket kring FN-arbete för kvinnors rättigheter i Genève där CEDAW-kommittén håller sin 80:e session. De stater som ratificerat Kvinnokonventionen ska med jämna mellanrum rapportera till FN:s Kvinnokommitté om tillståndet för kvinnors rättigheter i landet. Under kommitténs pågående 80:e session är det Sveriges tur att granskas.

FN:s Kvinnokommission granskar situationen med kvinnors mänskliga rättigheter i Sverige i veckan som når sin kulmen 22 oktober.
KSAN, Sveriges Kvinnolobbyn och många andra civilsamhällets organisationer deltog i möten med Kvinnokommissionens representanter under veckan. Sverige lever inte upp till Kvinnokonventionens krav, situationen med kvinnors försämrade hälsa har blivit akut och våld mot flickor och kvinnor eskalerar.

Förhöret med svenska regeringsrepresentanter äger rum idag mellan kl. 10-12 och 13-17. Följ sändningen i FN-tv:

https://media.un.org/en/asset/k1o/k1ojvjtgtp

Här finns Skuggrapporten, en del av Sveriges Kvinnolobbys och CEDAW-nätverkets (där KSAN ingår) arbete hur Sverige lever upp till FNs Kvinnokonvention.

 

KSAN är medlem i