KSAN om aggressiv marknadsföring till kvinnor - NordAN:s konferens 19-20 november

bild pa rosa monstretNordAN:s konferens "Interfering factors in alcohol policy" går av stapeln 19-20 november i Vilnius, Litauen. KSAN deltar i konferensen via Zoom-länk med en föreläsning om aggressiv marknadsföring riktad till flickor och kvinnor, med KSAN:s metodmaterial "Rosa Monstret" ("The Pink Monster") som grund.

KSAN är medlem i Nordic Alcohol and Drug Policy Network sedan 2001 och har lett konferensens Kvinnosektion under många år. I år fyller Kvinnosektionen 15 år. På årsmötet lyfte KSAN:s representant Britt Fredenman att NordAN:s kvinnosektion i år firar sitt 15-årsjubileum. KSAN har varit med och startat kvinnosektionen 2006. NordAN är ett nätverk av ca 90 organisationer i Norden och Baltikum som bl.a. arbetar med förebyggande arbete, drogpolitik och opinionsbildning. 

Konferensprogrammet finns här 
KSAN:s verksamhetsutvecklare Britt Fredenman är föreläsare på konferensen den 20 november. KSAN programpunkt: "How to resist aggressive and targeted marketing of addictive substances aimed at girls. “The Pink Monster” – interactive methods for gender-specific drug prevention".

På NordAN:s årsmöte den 19 november 2021 förelåg ett förslag på en resolution ”NordAN resolution 2021 – Effective alcohol policies are hampered by industry interference” som KSAN:s representant Britt Fredenman föreslog ett tillägg till: resolutionen ska inkludera flick- och kvinnoperspektivet.
Tillägget godkändes och resolutionen kompletterades med flickors och kvinnors särskilda sårbarhet och ökande hälsorisk orsakad av industriernas aggressiva och riktade marknadsföring av beroendeframkallande substanser. ”As a result of the industries’ aggressive and targeted marketing, girls and women of all ages are particularly vulnerable.” För mer information, läs hela resolutionen här:

NordAN resolution 2021 – Effective alcohol policies are hampered by industry interference.

Metodmaterial "Rosa Monstret" finns att beställa i KSAN:s webbshop

 

KSAN på Twitter

KSAN är medlem i