En vecka fri från våld och 25 november, internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor

Justice Orangetheworld 2021

Den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor och hela denna vecka är KSAN röstbärare för de som inte kan höja sin röst på grund av det våld kvinnor, flickor och barn utsätts för i hemmet.

KSAN har valt att uppmärksamma veckan fri från våld genom ett brobyggande samarbete med sina medlemsorganisationer. Missbruk och våld har starka band som förstör liv för många kvinnor och barn. Tillsammans sänder vi starkare budskap och visar noll-tolerans mot mäns våld mot kvinnor, flickor och barn.

På internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25 november, sprider KSAN årets video som visar våldets avtryck i Sverige, mot mödrar och döttrar, flickor, systrar och barn. Videon är framtagen av LP-verksamheten och visas av KSAN som en del av samarbetet med LP-verksamheten. Tillsammans uppmärksammar vi våldets konsekvenser för kvinnor och barn.

Enligt FN, har "en av tre kvinnor upplevt våld under sin livstid. Vi vet att våld mot kvinnor ökar vid humanitära kriser, konflikter och katastrofer. I en ny rapport från UN Women baserat på data från 13 länder, visar att två av tre kvinnor utsatts eller känner någon som utsatts för någon form av våld under covid-19-pandemin. Endast en av tio uppger att de skulle anmäla till polisen".

16 dagars profilerat arbete mot mäns våldmot kvinnor inom FN - 16 days of activism against Gender based Violence - avslutas den 10 december på Mänskliga Rättighetsdagen. "25 November is the International Day to End Violence against Women & the world". #Orangetheworld

KSAN är medlem i