Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor

Idag, 25 november, uppmärksammar KSAN internationella dagen mot våld mot kvinnor. Kvinnors rätta att leva utan våld behövde inristas i internationella avtal, en grundläggande mänsklig rättighet som uppmärksammas i FN-dokument och är omstridd och ifrågasatt i många länder. KSAN sätter fokus på Kvinnokonventionen som grund i sitt nationella arbete och förser sina medlemsorganisationer med kunskap om detta verktyg att sätta krav på beslutsfattare. Aktuella händelser i Sverige när "endast" i våras har fem kvinnor mördats i sina hemmiljöer visar vikten att leva upp till internationella åtaganden Sverige har, som FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (UN Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993).

För att uppmärksamma det akuta läget för kvinnor som utsatts för våld idag visar vi på KSAN en video om vardagen för många kvinnor. Våld och missbruk hänger ihop!
Marielle & Cassandra - Sönder (Officiell video) - YouTube
Videon är framtagen av LP-verksamheten och visas av KSAN som en del av brobyggande samarbete med medlemsorganisationer. Tillsammans uppmärksammar vi våldets konsekvenser för kvinnor och barn.

Orange the world 2021 statement pic

Genom medlemskapet i World Federation Against Drugs (WFAD) är KSAN också en del av internationella arbetsgruppen med fokus på genderfrågor, Gender Working Group.

Tillsammans med WFAD har KSAN skrivit under ett ställningstagande inom Gender-gruppen som för fram vikten av policy-arbete, ett livsviktigt uttalande för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik.

Läs hela uttalandet här (PDF)

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.
En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och
 folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut. 

#Orangetheworld

KSAN är medlem i