KSAN bygger kvinnors gränser - Drogfokus 2022

montern tomDrogfokus i Jönköping den 26 -27 oktober bjöd på intressanta föredrag och spännande möten. Bland utställarna återfanns alla delar av samhället. Näringslivet  presenterade olika drogtestningsmetoder, polisen en rullande arrest och NGO:er, dit KSAN hör, sin verksamhet.

beskurna duttar litenI år valde KSAN att presentera sin unika pedagogik som ger deltagarna möjlighet att ställning med hela kroppen. Genom att sätta klistermärken under påståenden kunde besökarna visa sin åsikt och de som dessutom skrev en kommentar fick välja en bok.

monter med besökareKSAN:s monter var mycket välbesökt och tackar för de många klistermärkena. Tillsammans skapar de ett underlag för organisationen att arbeta vidare med. 

KSAN är medlem i